Loading...

ตารางกิจกรรม

ช่วงเวลา กิจกรรม
16 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 (ขยายเวลาเพิ่มเติมจากวันที่ 20 เมษายน 2563) เปิดรับสมัครร่วมกิจกรรม
1 พฤษภาคม – 20 สิงหาคม 2563 เริ่มส่งผลการวิ่ง

ประชาสัมพันธ์

Runner Type & Clothing

รูปแบบการวิ่งและเสื้อ

นักวิ่งมือใหม่

  • วิ่งระยะเริ่มต้น 200 กิโลเมตร
  • วิ่งระยะท้าทาย 400 กิโลเมตร

นักวิ่งขาแรง

  • วิ่งระยะเริ่มต้น 500 กิโลเมตร
  • วิ่งระยะท้าทาย 1,000 กิโลเมตร